Výsledky vyhľadávania pre “”

Zaujímavé články

Vianočné tradície a zvyky v krajinách EÚ Vianoce patria k najkrajším sviatkom roka. Nie všade sa oslavujú rovnako. Každá krajina EÚ si zachováva vlastné tradície a zvyky. Nie všade rozdáva darčeky Ježiško,…

Kazimírčania v rokoch 1968 – 1989

1968 V noci z 20. na 21. 8. 1968 bola po vstupe vojsk Varšavskej zmluvy obsadená maďarskou armádou stanica Národnej bezpečnosti v Kazimíri. Bezprostredne po obsadení stanice maďarskí vojaci z…

Základná škola

Adresa: Základná škola 1.-4. ročník Kazimír Hlavná 105/93, 076 13 Kazimír Telefón: 0948 653 329 E-mail: skolakazimir@centrum.sk Typ školy: štátna, forma štúdia – denná internetová stránka: www.skolakazimir.edupage.org Riaditeľ: Mgr. Lívia Černejová Učiteľ: Mgr….

Po vzniku ČSR

1881 Do roku 1881 patril Malý a Veľký Kazimír do Abovskej župy. Po roku 1881 bol začlenený natrvalo do Zemplínskej župy. Veľký Kazimír mal notariát s vedením matriky. Poštový úrad,…

Veľký a Malý Kazimír v rokoch 1945 – 1948

1945 Pri odstraňovaní následkov druhej svetovej vojny a povojnovej výstavbe zničených obcí pripadla rozhodujúca úloha miestnym národným výborom. Z archívnych dokumentov vyplýva, že v októbri 1945 sa členmi MNV vo…

Náboženský život v obci po roku 1989

1989 Zmenená spoločensko-politická situácia po roku 1989 priniesla aj priaznivejšie podmienky pre duchovnú činnosť kresťanských cirkví a náboženských spoločenstiev. Kazimír zostal aj po „nežnej revolúcii“ sídlom rímskokatolíckej farnosti. Rímskokatolícki veriaci…

Materská škola

Adresa: Materská škola Kazimír Hlavná 105/93 076 13 Kazimír Telefón: 0948 998 786 e-mail: mskazimir@gmail.com Typ školy: celodenná starostlivosť. Riaditeľka školy: Mgr. Patrícia Sakáčová  Učiteľka: Mária Maďarová, Lucia Kováčová Vedúca šk. jedálne: Katarína Pastorová…

Kultúrno-osvetová práca

1947 Po druhej svetovej vojne bolo nevyhnutné obnoviť zaniknutú obecnú knižnicu. Prispela k tomu Matica slovenská, ktorá 13. 10. 1947 v rámci akcie Pomáhajme navráteným Slovákom darovala knihy do kazimírskej…

Domov

Zápis detí do MŠ 3. mája 2021 Bohoslužobný program 27. apríla 2021 POZOR ZMENA !!! Testovanie COVID-19 Udalosti Kultúrny dom Kazimír Testovanie na ochorenie COVID 19 sa v obci Kazimír…

Civilná ochrana obyvateľstva obce Kazimír

Ochrana obyvateľstva je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku osôb, ktoré sú zabezpečované na základe analýzy územia Slovenskej republiky z hľadiska možných mimoriadnych udalostí.  Úlohy a opatrenia…