Smútočný oznam

Kategória  

dav

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás dňa 7.4.2021 vo veku nedožitých 70 rokov navždy opustil náš bývalý pán starosta JOZEF TOMA. Česť jeho pamiatke.

Zverejnené 8. apríla 2021.
Bez úpravy.