Preskočiť na obsah

Rímskokatolícka cirkev

Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana Uhorského Kazimír,
filiálky: Michaľany, Brezina, Byšta


Adresa:
Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana Uhorského
Hlavná 118
07613 Kazimír
tel: 056/6687040
email: kazimir@abuke.sk

Kňaz vo farnosti:  Mgr. Jozef Dudič, mobil: 0905 415 279
Kostolníčka: p. Mária Labancová, mobil: 0917 395 342

Milodary

Kto by chcel prispieť na potreby kostola bezhotovostným vkladom, môže tak urobiť prevodom na účet číslo: IBAN SK77 0900 0000 0001 0582 1155.

Za milodary vopred Pán Boh zaplať!