Rímskokatolícka cirkev

Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana Uhorského Kazimír,
filiálky: Michaľany, Brezina, Byšta


Adresa:
Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana Uhorského
Hlavná 118
07613 Kazimír
tel: 056/6687040
email: kazimir@rimkat.sk

Kňaz vo farnosti:  Mgr. Jozef Dudič, mobil: 0905 415 279
Kostolníčka: p. Mária Labancová, mobil: 0917 395 342

Národné stretnutie mládeže T22

Národné stretnutie mládeže T22 sa uskutoční v dňoch 28.-31.7.2022 v Trenčíne. Všetky potrebné informácie nájdete na www.narodnestretnutiemladeze.sk Prihlasovanie sa začína už v tomto mesiaci február od 22.2.2022, kedy cena pre mladých bude najlacnejšia 22 eur na osobu na celý čas samotného stretnutia pre prvých 222 prihlásených. Po tomto termíne už bude cena vyššia. Každý účastník sa musí zaregistrovať na tejto stránke. Národné stretnutie mládeže je vzdialenou prípravou na Svetové dni mládeže v Lisabone v lete 2023.

Milodary

Kto by chcel prispieť na potreby kostola bezhotovostným vkladom, môže tak urobiť prevodom na účet číslo: IBAN SK77 0900 0000 0001 0582 1155.

Za milodary vopred Pán Boh zaplať!

Zverejnené 4. januára 2021.
Upravené 15. mája 2022.