Rímskokatolícka cirkev

Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana Uhorského Kazimír,
filiálky: Michaľany, Brezina, Byšta


Adresa:
Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana Uhorského
Hlavná 118
07613 Kazimír
tel: 056/6687040
email: kazimir@rimkat.sk

Kňaz vo farnosti:  Mgr. Jozef Dudič, mobil: 0905 415 279
Kostolníčka: p. Mária Labancová, mobil: 0917 395 342

Program Bohoslužiebstiahnuť 

Zverejnené 4. januára 2021.
Upravené 6. apríla 2021.