Dodatok č. 1-2019 k VZN č.6-2013 o verejnom poriadku a verejnej čistote v obci

Zverejnené
30. novembra 2019
Kategória

Prílohy