Preskočiť na obsah

Obecná knižnica

Adresa
Hlavná 252/129
Webstránka
www.kazimir.sk

Verejne prístupná miestna ľudová knižnica, ktorá sa nachádza v priestoroch Obecného úradu a Kultúrneho domu. Knižnica je otvorená každú stredu od 14:00- 16:00 hod.

V roku 2017 bola našej obecnej knižnici poskytnutá dotácia z Fondu na podporu umenia vo výške 1 000 €. Projekt z názvom „Knihy sú pre človeka tým, čo pre vtákov krídla“ spolufinancovala aj obce vo výške54,29 € Projekt, ktorý sme vďaka FPU zrealizovali mal pre našu malú knižnicu po dlhšom čase veľký význam, nakoľko sa knižnica doplnila o nové a hlavne aktuálne tituly a tým sa stala zaujímavejšou nie len pre našich členov ale aj pre občanov našej obce, ktorí neboli členmi no po tejto realizácii sa k nám prišli tiež pozrieť. Zakúpilo sa: krásna literatúra pre dospelých 59 kníh, náučná literatúra pre dospelých 21 kníh, krásna literatúra pre mládež 24 kníh a 3 knihy z náučnej literatúry pre mládež. V tomto zozname sú zahrnuté aj publikácie podporené FPU. V rámci projektu sa zakúpilo 17 kníh vydaných s podporou z verejných zdrojov FPU v sume 142,72 €.

Foto služby
Email
info@kazimir.sk
Telefón
0566701829