Dnes je utorok 25. februára 2020 meniny má Frederik/Frederika zajtra Viktor

O vylepovaní predvolebných plagátov PDF Vytlačiť
Štvrtok, 09 Február 2012 19:44

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2012

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri na základe § 6 a § ll ods. 3 písm. g/ zák.č. 369/l99O Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 23 ods. 4 zák.č. 8O/l99O Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov a § 30 ods.3 zákonač.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vydáva všeobecne záväzné nariadenie


o vylepovaní volebných plagátov

§ l
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje miesta na vylepovanie plagátov počas volebnej kampane v roku 2012 pre voľby do Národnej rady SR, ktoré sa  uskutočnia 10.marca 2012

§ 2
Na účely tohto nariadenia sa za:
1/ volebné plagáty považujú papierové reklamy, propagačný materiál a iné tlačivá krátkodobého charakteru, vo formáte A4
2/ pôvodcu plagátu považuje politická strana,

3/ vylepovacím miestom sú presklenné informačné skrinky obce Kazimír:

-          pri zastávke SAD v počte 2 ks

-          pri kultúrnom dome v časti Malý Kazimír v počte 1 ks 


§ 3
1/ Vylepovanie plagátov na miestach uvedených v § 2 bode 3 organizuje správca vylepovacích miest.
Spravovaním vylepovacích miest sa poverujú obec Kazimír.
2/ Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich politických strán
3/ Je zakázané prekrytie alebo prelepenie každého jedného plagátu, príp. zabratie väčšej plochy ako bolo určené správcom vylepovacích miest.
4/ Za dodržiavanie podmienok vylepovania plagátov je zodpovedný správca a každý pôvodca plagátu.

§ 4
1/ Poverení zamestnanci obecného úradu a hlavný kontrolór obce kontrolujú dodržiavanie tohto nariadenia.

§ 5

1/ Toto všeobecne záväzne nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri uznesením č.28 zo dňa 8.2.2012

2/ Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri.
3/ Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli od 9.2.2012 do .............. a nadobúda účinnosť dňom 8.2.2012

 

 

 

 


Jozef Toma

starosta obce Kazimír

 

Separovaný zber

február 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Počasie

 
booked.net

Ankety

Čo Vám najviac chýba v našej obci?
 

Kto je online..

Aktuálne máme 81 hosti prítomný