Dnes je utorok 25. februára 2020 meniny má Frederik/Frederika zajtra Viktor

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kazimír č. 2/2013 o miestnej dani za psa PDF Vytlačiť
Sobota, 17 November 2012 11:43

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kazimír č. 2/2013

o miestnej dani za psa

 

Obec Kazimír Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 29 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

 

sa uznieslo na vydaní tohto

všeobecne záväzného nariadenia Obce Kazimír

 

§ 1

Úvodné ustanovenie

Základné náležitosti o miestnej dani za psa sú ustanovené v § 22 až 29 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

§ 2

Základné ustanovenie

Obec Kazimír ako správca dane (ďalej len „správca dane“) týmto VZN zavádza s účinnosťou od 1.1.2013 miestnu daň za psa.

 

§ 3

Predmet úpravy VZN

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani za psa podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 29 zákona č. 582/2004 Z.z. správcom dane.

 

§ 4

Sadzba dane

Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok nasledovne:

  1. 4,00 EUR za psa chovaného v rodinnom dome
  2. 5,00 EUR za psa chovaného v objektoch a na pozemkoch firiem, organizácií.....

§ 5

Zrušovacie ustanovenie

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kazimír č. 1/2011 


§ 8

Záverečné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 14.11.2012 uznesením č.57 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013.

  

starosta obce

 

Separovaný zber

február 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Počasie

 
booked.net

Ankety

Čo Vám najviac chýba v našej obci?
 

Kto je online..

Aktuálne máme 95 hosti prítomný