Dnes je utorok 25. februára 2020 meniny má Frederik/Frederika zajtra Viktor

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 obce Kazimír o ostatných poplatkoch PDF Vytlačiť
Piatok, 07 Február 2014 09:25

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 obce Kazimír o ostatných poplatkoch.

Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri  na svojom zasadnutí dňa 6.2.2014 v zmysle § 6 ods.1 zákona

č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne

záväznom nariadení pre stanovenie výšky ostatných poplatkov.

Ide o tieto poplatky :

Poplatky za kultúrny dom

Poplatky za dom smútku

Poplatky za kopírovacie práce a za použitie faxu

Poplatky za oznamy v miestnom rozhlase

Poplatky súvisiace s nákladmi pri poskytovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Zb. o slobodnom

prístupe k informáciam v znení neskorších predpisov

Poplatky za požičiavanie náradia

Poplatky za kultúrnu miestnosť v bývalej časti Malý Kazimír

 

Prvá časť

Poplatky za kultúrny dom.

Článok I. 

TANEČNÁ ZÁBAVA RESP. DISKOTÉKA.

60    + náklady za spotrebované energie v zmysle platného cenníka dodávateľa energií pre obec.

SVADBA.

20    + náklady za spotrebované energie v zmysle platného cenníka dodávateľa energií pre obec.

PREDVÁDZACIE A PREDAJNÉ AKCIE.

50   + náklady za spotrebované energie v zmysle platného cenníka dodávateľa energií pre obec.

RODINNÉ STRETNUTIA, OSLAVY.

20   + náklady za spotrebované energie v zmysle platného cenníka dodávateľa energií pre obec.

Kar,

0   +  náklady za spotrebované energie v zmysle platného cenníka dodávateľa energií pre obec

AKCIE USPORIADANÉ MIESTNYMI ORGANIZÁCIAMI (napr. SČK a pod.)

0 €

 
 

Druhá časť

Poplatky za dom smútku.

Dom smútku:

Jednorázový poplatok    na 24 hod.                                                      10 €

Po 24 hod za každú začatú hodinu                                                      0,50 €

 

Tretia časť

Poplatky za kopírovacie práce a použitie faxu.

Kopírovacie práce:

A4  jedna strana                                                                       0,07  

A3  jedna strana                                                                       0,14  

Použitie faxu:

A4  jedna strana na území SR                                               0,50  

A4  jedna strana mimo územia SR                                             2 

 

Štvrtá časť

Oznamy v miestnom rozhlase.

Článok I.

Oznamy  s jednorázovým predajom tovaru v pracovnej dobe obecného úradu: 5,20 €

Oznamy pre jubilujúcich občanov obce                                                                        

Článok II.

Oslobodenie. 

Od poplatku za oznamy v miestnom rozhlase sú oslobodení :

Organizácie pôsobiace v obci /nepodnikateľské/ napr. ZŠ a MŠ

Úmrtia, straty a nálezy pre domácich občanov 

 
 

Piata časť

Poplatky súvisiace s nákladmi pri poskytovaní informácií podľa zákona

č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam v znení neskorších predpisov

Fotokópia A4  jedna strana                                    0,10   

Obálka A6                                                                  0,08   

Obálka A5                                                                  0,10   

Obálka A4                                                                  0,25   

Poštové poplatky v zmysle tarify Slovenskej pošty a.s.

 

Šiesta časť

Poplatky za požičiavanie náradia

Požičiavanie miešačky                                                                       5  €/deň

Požičiavanie búracieho kladiva  do 1 hod.                                     €/hod

1 deň                                                                                                    

 
 

Siedma časť

Poplatky za kultúrnu miestnosť v bývalej časti Malý Kazimír

 

RODINNÉ STRETNUTIA, OSLAVY.

10 + náklady za spotrebované energie v zmysle platného cenníka dodávateľa energií pre obec.

 
 

Kar,      0   + náklady za spotrebované energie v zmysle platného cenníka dodávateľa energií pre obec.


Osma časť

Poplatok za kosenie dvora

Kosenie dvora  osamelým osobám   -    3  Eura, resp. dohodou


Záverečné ustanovenia.

Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Kazimír sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Kazimíri dňa 6.2.2014

Návrh VZN vyvesený dňa: 22.1.2014

Návrh VZN zvesený dňa:  6.2.2014

VZN vyvesené dňa:  7.2.2014

VZN zvesené dňa     23.2.2014

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom po schválení obecného zastupiteľstva vyvesením

 

V Kazimíri, dňa 22.1.2014

Jozef Toma

starosta obce

 

Separovaný zber

február 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Počasie

 
booked.net

Ankety

Čo Vám najviac chýba v našej obci?
 

Kto je online..

Aktuálne máme 94 hosti prítomný