Dnes je piatok 03. apríla 2020 meniny má Richard zajtra Izidor

Uradná tabuľa
Opatrenie UVZSR pri ohrození verejného zdravia PDF Vytlačiť
Streda, 25 Marec 2020 09:51
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona Č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon Č. 355/200 ...
Čítajte viac...
 
Výberové konanie na pozíciu riaditeľ MŠ Kazimír PDF Vytlačiť
Piatok, 13 Marec 2020 00:00
Obec Kazimír, zastúpená starostom obce Bc. Tomášom Tomom, v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ zákon č. 596/2003 Z. z.“) ...
Čítajte viac...
 
Rozpočet obce Kazimír na roky 2020 - 2022 PDF Vytlačiť
Utorok, 25 Február 2020 00:00
V súlade s článkom 9 ods. 2 ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti zverejňujeme schválený rozpočet obce na roky 2020-2022, ktorý obecné zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 24.2.2020. Schválený rozp ...
Čítajte viac...
 
Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja PDF Vytlačiť
Utorok, 18 Jún 2019 08:13
Obstarávateľ  strategického dokumentu, Košický samosprávny kraj, so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie,  oddeleniu ochrany prírody a vybraných zl ...
Čítajte viac...
 
Civilná ochrana obyvateľstva obce Kazimír PDF Vytlačiť
Ochrana obyvateľstva je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku osôb, ktoré sú zabezpečované na základe analýzy územia Slovenskej republiky z hľadiska možných mimoriadnych udalostí.  Úlohy a opatr ...
Čítajte viac...
 
« ZačiatokPredošlý123NasledujúcaKoniec »

Stránka 1 z 3