Šport a možnosti relaxácie v našej obci. Vytlačiť

- V obci sú obmedzené možnosti športovania z hľadiska vybudovania športovísk. Nachádza sa tu jedno trávnaté futbalové ihrisko, bez tribúny s provizórnou ohradou.

 

- volejbalové ihrisko v miestnom parku je v súčasnosti nefunkčné, vyžaduje si rekonštrukciu.

- v areály ZŠ Kazimír sa nachádza basketbalové ihrisko s jedným košom.

- tento rok bol v obecnom parku, v budove bývalej materskej škôlky, zriadený klub mládeže, kde si každý z vás má možnosť počas celého roka zahrať stolný tenis na dvoch stolnotenisových stoloch. V budúcnosti je plánom obce rozšíriť tento klub aj o iné športovo-relaxačné aktivity.

- v dome kultúry v bývalom Malom Kazimíri je k dispozícii posilňovňa, ktorá ponúka návštevníkom možnosť regenerácie, oddychu a pozitívneho naladenia.

- v okolí obce je možnosť turistiky do krásnej prírody ako aj možnosti hubárčenia keďže obec sa nachádza v blízkosti lesov.

Ciele obce v oblasti športu:

- vybudovať v obecnom parku všestranný športový areál s možnosťou prevádzania rôznych športov (volejbal, nohejbal, tenis, basketbal).

- vytvoriť podmienky pre korčuľovanie v lete i zimnom období.

- vytvoriť v obci športové kluby – futbalový, stolnotenisový.

- renovácia posilňovne.

 

Ihrisko_1

Ihrisko_2