Dodatky č.1/2020 a č.2/2020 k zásadám odmeňovania poslancov OZ Kazimír Vytlačiť
Streda, 20 Máj 2020 00:00

Dodatok č.1/2020 (*.pdf, 132kB)

Dodatok č.2/2020 (*.pdf, 132kB)