Zveľadenie nášho obecného parku Vytlačiť

Vytvorenie oddychovej zóny v obecnom parku pre občanov obce a jej návštevníkov bolo a stále je aktuálnou úlohou súčasnej správy obce.  Verejné priestranstvo sa nachádza v centre obce, v bezprostrednej blízkosti obecného úradu. Tento rok sa aj vďaka finančnej podpory bývalej pani premiérky I. Radičovej v parku vysadila nová zeleň a okrasné stromčeky, osadili sa lavičky, dokončila sa rekonštrukcia volejbalového ihriska a robí sa pravidelná údržba parku. Rekultiváciou obecného parku došlo zároveň k úprave verejného priestranstva, zatraktívneniu obce, vybudovaniu priestoru pre oddych a konanie spoločenských akcií ako aj sprístupnenie nevyužitého a spustošeného miesta v centre našej obce. Pozrite si aktuálne fotky aké bohatstvo naša obec vlastní.

 

obecny park
obecny park
obecny park
obecny park
obecny park
obecny park
obecny park
obecny park
obecny park
obecny park