Kronika obce

Z dejín obce Kazimír

Najstaršia písomná správa a pomenovanie obce

Na juhozápadnej strane obce sa nad potokom Izra v časti obce nazývanej Hrunok nachádza zrúcanina zničeného hrádku s elipsovitým pôdorysom o rozmeroch 50×30 metrov. Hrad bol pravdepodobne chránený z jednej strany potokom Izra z druhej strany palisádovým opevnením na okraji vyvýšenej plošiny. Súčasný terén naznačuje existenciu niekoľkých stavieb. Palácová stavba s tromi podlažiami a pivničnými priestormi sa nachádzala uprostred návršia. Mala rozmery… Čítať viac

Ruthénska kolonizácia

Obyvateľstvo obidvoch sídlisk sa živilo poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. O tom, že v kazimírskom chotári boli vinice sú doklady od 17. storočia. 20 Ďalším zdrojom obživy, prevažne miestnych žien, bolo tkanie domáceho plátna, ktoré bolo v obci rozšírené ešte aj v prvej polovici 20. storočia.

Z cirkevných dejín obce

Veľký i Malý Kazimír majú aj svoje cirkevné dejiny. Pravdepodobne najneskôr na prelome 13. a 14. storočia dali zemepáni v Kazimíri postaviť kostol. Zo záznamov vyberačov pápežských desiatkov /1332-1337/ vieme, že v 30-tych rokoch 14. storočia v ňom pôsobil farár Peter. 21 Po nástupe reformácie kostol slúžil evanjelickým kazateľom, ktorí tam chodili z lastovského kostola v prvej polovici 17. storočia. Kalvínom patril opustený  murovaný… Čítať viac

Bývanie

Na prelome 19. a 20. storočia obec charakterizovala zástavba z pôvodných zrubových a hlinených domov, ktoré boli omazané a obielené. Mali sedlovú i valbovú šindlovú alebo slamenú strechu. Na dvore obyčajne stála letná kuchyňa s murovaným komínom. Pôvodné hlinené domy z nepálených tehál /valkov/ boli trojpriestorové /predňa chiža, priklet, zadňa chiža/, príslušenstvo tvorili komora a maštaľ so samostatnými vchodmi.  Valbové strechy so… Čítať viac

Kazimír po „nežnej revolúcii“ /1989-2006/

Na uvedenom prvom zasadaní obecného zastupiteľstva sa prvým starostom obce po „nežnej revolúcii“ stal na základe hlasov voličov Vojtech Tomko. Za zástupcu starostu   zvolili jedenásti poslanci obecného zastupiteľstva Ladislava Farkaša, predsedom finančnej komisie sa stal Ján Šimko a komisie verejného poriadku Michal Farkaš. Ostatnými poslancami obecného zastupiteľstva boli: Ján Hudačko, Mária Mitrová, Pavol Fedorčák, Andrej Hric,… Čítať viac

Náboženský život v obci po roku 1989

Obec má vypracovaný Komunitný plán a Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, v ktorom si vytýčila základne ciele a úlohy na nasledujúce obdobie: Rekonštrukcia budov vo vlastníctve obce Úprava a obnova miestneho parku Vybudovanie vodovodnej a kanalizačnej siete Oprava a vybudovanie chodníkov a miestnej komunikácie Vybudovanie športových areálov v parku Vytvorenie oddychovej zóny v Malom Kazimíri Rekonštrukcia autobusových zastávok Skrášlenie verejných priestranstiev Rekonštrukcia verejného… Čítať viac

Všetky história

Zverejnené 28. mája 2019.
Upravené 6. apríla 2021.