Preskočiť na obsah

Šport

Emil opäť zabojoval – ďalší športový úspech nášho rodáka.

Zrekonštruovaná posilňovňa ktorá funguje pod vedením Bc. Emila Hutku st. priniesla svoje ďalšie kulturistické úspechy.

Celoročnú prípravu v nej absolvoval kulturista Emil Hutka ml. ktorý sa 16.10.2011 zúčastnil medzinárodnej súťaže FITPARÁDE ktorá sa konala v Budapešti a v  kategórii junior,  v silnej konkurencii obsadil vynikajúce 3 . miesto. Dňa 3.11.2011 sa zúčastnil majstrovstiev sveta v kulturistike federácie WBBF ktoré sa konali vo  Viedni , kde v kategórii  junior obsadil 4. miesto a v súťaži párov s Miriam Žigalovou  boli finalistami.

Video: http://www.youtube.com/watch?v=nseU4jjqSYc

Kulturistika je kombináciou predovšetkým tvrdej práce, genetiky a správnych ľudí naokolo. Je azda ešte niečo čo stojí za úspechom tohto športovca?

„Tieto moje úspechy by boli ťažko dosiahnuteľné bez podpory sponzorov , sparingpartnerov a rodiny začo im chcem veľmi  pekne poďakovať. Poďakovať chcem aj starostovi  obce pánovi  Jozefovi Tomovi a obci Kazimír ktorá prispela k vybaveniu posilňovne.“

Emil Hutka ml.

Majstrovstiev sveta v kulturistike federácie WBBF ktoré sa konali vo Viedni 3.11.2011 sa zúčastnil aj Bc. Emil Hutka st. ktorý sa po pätnásť ročnej súťažnej prestávke v kategórii másters nad 40. rokov prebojoval do finále a obsadil 7. miesto.

Šport a možnosti relaxácie v našej obci.

 V obci sú obmedzené možnosti športovania z hľadiska vybudovania športovísk. Nachádza sa tu jedno trávnaté futbalové ihrisko, bez tribúny s provizórnou ohradou.

– volejbalové ihrisko v miestnom parku je v súčasnosti nefunkčné, vyžaduje si rekonštrukciu.

– v areály ZŠ Kazimír sa nachádza basketbalové ihrisko s jedným košom.

– tento rok bol v obecnom parku, v budove bývalej materskej škôlky, zriadený klub mládeže, kde si každý z vás má možnosť počas celého roka zahrať stolný tenis na dvoch stolnotenisových stoloch. V budúcnosti je plánom obce rozšíriť tento klub aj o iné športovo-relaxačné aktivity.

– v dome kultúry v bývalom Malom Kazimíri je k dispozícii posilňovňa, ktorá ponúka návštevníkom možnosť regenerácie, oddychu a pozitívneho naladenia.

– v okolí obce je možnosť turistiky do krásnej prírody ako aj možnosti hubárčenia keďže obec sa nachádza v blízkosti lesov.

Ciele obce v oblasti športu:

– vybudovať v obecnom parku všestranný športový areál s možnosťou prevádzania rôznych športov (volejbal, nohejbal, tenis, basketbal).

– vytvoriť podmienky pre korčuľovanie v lete i zimnom období.

– vytvoriť v obci športové kluby – futbalový, stolnotenisový.

– renovácia posilňovne.

Prevádzkový poriadok „obecnej posilňovne“

Prevádzkový poriadok stanovuje pravidlá využívania posilňovne (používanie strojov a nástrojov posilňovne), dostupných vo vyhradených priestoroch, zriadených obcou Kazimír.

Čl. I.

Právo na prístup

1) Posilňovňa je k dispozícii všetkým obyvateľom obce Kazimír.

Čl. II.

Registrácia používateľa

1) Záujemca, ktorý má právo na prístup, svojím podpisom potvrdí v Knihe návštev, že sa oboznámil s Prevádzkovým poriadkom. Kniha návštev je vedená v priestoroch posilňovne.

2) V Knihe návštev uvedie návštevník údaje, ktoré umožnia jeho identifikáciu, a to meno a priezvisko.

3) V prípade, ak je záujemca mladší ako 15 rokov, uvedie v evidencii svoje identifikačné údaje doprevádzajúca osoba s vyznačením mena používateľa v poznámke.

Čl. III.

Evidencia

1) V Knihe návštev vyznačí návštevník okrem údajov požadovaných v čl. II, bod 2, dátum, čas príchodu a čas odchodu.

2) Pravdivosť týchto údajov potvrdzuje používateľ svojím podpisom.

Čl. IV.

Účel posilňovne

1) Účelom posilňovne je umožniť obyvateľom obce Kazimír možnosť pravidelného a aktívneho cvičenia a posilňovania.

Čl. V.

Režim používania posilňovne

1) Návštevník je oprávnený navštevovať posilňovňu v jej otváracích hodinách (Po – Ne: 8,30 – 22,00). Čas na cvičenie je max. 120 minút (tento čas zahŕňa prevzatie aj odovzdanie kľúčov ).

2) Kľúče od posilňovne si môže návštevník vyzdvihnúť u p. Emila Hutku ( popoludní ) alebo na Obecnom úrade v čase prevádzkových hodín.

3) Deti do 15 rokov môžu navštevovať posilňovňu len v doprovode osoby staršej ako 15 rokov.

4) Za prípadné zranenie si je zodpovedný každý návštevník sám.

Pre ustráženie poriadku sa budú vykonávať priebežne kontroly osôb v priestoroch posilňovne zodpovednými osobami alebo zástupcom obce, či neporušujú pravidlá posilňovne.

7. základných pravidiel bezpečnosti pre tréning v posilňovni.

1.Vždy sa najprv zahrejte. Väčšina zranení je spôsobených tým, že hneď prikročíte k tréningu s vysokou záťažou. Zahriaty sval je oveľa ohybnejší a flexibilnejší.

2. Vždy majte pri sebe dopomoc pokiaľ prevádzate cvik pri ktorom na vás môže činka spadnúť.

3.Pri cvičení s veľkou činkou vždy kotúče zaistite

4.Používajte opasok. Ľudská chrbtica nie je stvorená na to aby niesla veľkú záťaž.

5. Kotúče a činky po cvičení odkladaj na miesto.

6.Snažte sa dodržovať dobrý cvičebný štýl. Nehazardujte s váhami a vašim zdravím.

7.Cvičí sa v úbore a nie v rifliach.