Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v obci Kazimír

Realizácia projektu „Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu!“ v našej obci – čítaj celý článok

Zverejnené 4. januára 2021.
Bez úpravy .