Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Kazimír.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dodatok č.1 k Zmluve o vytvorení systému na hromadné rozosielanie SMS správ, e-mailov a upozornení do aplikácií určený pre obce a ich obyvateľov

30.7.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner

Zmluva o poskytovaní služby verejného osvetlenia VSD a.s.

20.5.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner

Dodatok č.4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

2.3.2021

ID

Začiatok účinnosti 2.3.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner NATUR-PACK, a.s.

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uzatvorená podľa §12 ods.3 písm. b) bod5, resp. bod 6 zákona č. 417/2013 Z.z..pdf

29.12.2020

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uzatvorená podľa §10 ods.3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z..pdf

29.12.2020

Zmluva o vytvorení systému na hromadné rozosielanie SMS správ, e-mailov a upozornení do aplikácií určený pre obce a ich obyvateľov

1,00 €

29.12.2020

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 1,00 €

Dodávateľ / Partner