Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Bc. Katarína Kolesárová

Poslanec

Bc. Rastislav Kolesár

Poslanec

Mikuláš Horňák

Poslanec

Ružena Lukčíková

Poslanec

Bc. Stanislav Balog

Poslanec

Jozef Takáč

Poslanec

Ing. Michal Černej

Poslanec

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 6. apríla 2021.