Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Bc. Stanislav Balog

Poslanec

Ján Černej

Poslanec

Matúš Hrabovský

Poslanec

Mgr. Rastislav Kolesár

Poslanec

Ing. Pavol Palička PhD.

Poslanec

Ružena Lukčíková

Poslanec

Jozef Takáč

Poslanec