Obecný úrad

Starosta obce: Ing. Tomáš Toma
Adresa: Obec Kazimír
Hlavná 93
Kazimír 105
076 13 Kazimír

Telefón: 056/6701829

Fax:056/6686480

E-mail: 
podatelna@kazimir.sk
info@kazimir.sk

Úradné hodiny

Pondelok 7:30-12:00 12:30-16:00
Utorok 7:30-12:00 12:30-16:00
Streda 7:30-12:00 12:30-16:00
Štvrtok 7:30-12:00 12:30-16:00
Piatok 7:30-12:00

Zamestnanci OcÚ: 

 Ing. Helena Pavayová  

Referentka OcÚ 

Ing. Katarína Tomková

Referentka OcÚ 

Ostatní zamestnanci obce:

Jana Farkašová

vychovávateľka v školskom klube

Lenka Rendešová

kuchárka ŠJ pri MŠ

Katarína Pastorová

ved. ŠJ MŠ

Anna Chomišáková

Nepedagogický pracovník ZŠ

Helena Kolesárová

Nepedagogický pracovník MŠ

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 25. februára 2021.