Tlačivá

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

Žiadosť o výrub drevín

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o poskytnutie informácie

Potvrdenie o nadobudnutí stavby

Žiadosť o kolaudáciu

Ohlásenie jednoduchej stavby

Ohlásenie drobnej stavby