Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Kazimír.

Oznam- Zmena úradných hodín

Obecný úrad v Kazimíri má v súčasnosti pre verejnosť upravené úradné hodiny až do odvolania. Pondelok – Piatok od 7.30h do 11.00h Dôvodom je nepriaznivá epidemiologická situácia súvisiaca s pandémiou Covid 19. Zamestnanci, ktorých agenda to umožňuje, budú pracovať z domu, ako odporúčajú vládne nariadenia. Ostatní sa budú v kanceláriách striedať, aby bola v miestnosti… Čítať viac

Testovanie COVID-19

17.04.2021 sa v našej obci uskutoční testovanie na ochorenie COVID-19 v priestoroch Kultúrneho domu v čase od 08:00-12:00 hod.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Stiahnite si informačný leták k elektronickému sčítaniu obyvateľov, domov a bytov, ktoré bude prebiehať od 15. februára do 31. marca 2021….stiahnuť (*.pdf, 824kB) Informačné video 1 Informačné video 2 Informačné video 3

Najstaršia písomná správa a pomenovanie obce

Na juhozápadnej strane obce sa nad potokom Izra v časti obce nazývanej Hrunok nachádza zrúcanina zničeného hrádku s elipsovitým pôdorysom o rozmeroch 50×30 metrov. Hrad bol pravdepodobne chránený z jednej strany potokom Izra z druhej strany palisádovým opevnením na okraji vyvýšenej plošiny. Súčasný terén naznačuje existenciu niekoľkých stavieb. Palácová stavba s tromi podlažiami a pivničnými priestormi sa nachádzala uprostred návršia. Mala rozmery… Čítať viac

Ruthénska kolonizácia

Obyvateľstvo obidvoch sídlisk sa živilo poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. O tom, že v kazimírskom chotári boli vinice sú doklady od 17. storočia. 20 Ďalším zdrojom obživy, prevažne miestnych žien, bolo tkanie domáceho plátna, ktoré bolo v obci rozšírené ešte aj v prvej polovici 20. storočia.

Z cirkevných dejín obce

Veľký i Malý Kazimír majú aj svoje cirkevné dejiny. Pravdepodobne najneskôr na prelome 13. a 14. storočia dali zemepáni v Kazimíri postaviť kostol. Zo záznamov vyberačov pápežských desiatkov /1332-1337/ vieme, že v 30-tych rokoch 14. storočia v ňom pôsobil farár Peter. 21 Po nástupe reformácie kostol slúžil evanjelickým kazateľom, ktorí tam chodili z lastovského kostola v prvej polovici 17. storočia. Kalvínom patril opustený  murovaný… Čítať viac

Bývanie

Na prelome 19. a 20. storočia obec charakterizovala zástavba z pôvodných zrubových a hlinených domov, ktoré boli omazané a obielené. Mali sedlovú i valbovú šindlovú alebo slamenú strechu. Na dvore obyčajne stála letná kuchyňa s murovaným komínom. Pôvodné hlinené domy z nepálených tehál /valkov/ boli trojpriestorové /predňa chiža, priklet, zadňa chiža/, príslušenstvo tvorili komora a maštaľ so samostatnými vchodmi.  Valbové strechy so… Čítať viac