Udalosti

Uskutočnené a plánované udalosti v obci Kazimír.

MDŽ

Uskutočnila sa Ut 8.3 08:10

Petícia za záchranu Trebišovskej nemocnice

Elektronická petícia za záchranu Trebišovskej nemocnice. Žiadame tých, ktorí petíciu podpísali v písomnej forme, aby elektronickú petíciu nepodpisovali, aby sa podpisy nedupľovali. Ďakujeme MojaPeticia.sk – Petícia za zachovanie regionálnej úrovne Nemocnice s poliklinikou v Trebišove

Uskutočnila sa Ut 28.9 09:06

POZOR ZMENA !!! Testovanie COVID-19

Testovanie na ochorenie COVID 19 sa v obci Kazimír uskutoční v sobotu 15.5.2021 od 8:00-11:00 hod.

Uskutočnila sa So 15.5 08:00