Udalosti

Uskutočnené a plánované udalosti v obci Kazimír.

Petícia za záchranu Trebišovskej nemocnice

Elektronická petícia za záchranu Trebišovskej nemocnice. Žiadame tých, ktorí petíciu podpísali v písomnej forme, aby elektronickú petíciu nepodpisovali, aby sa podpisy nedupľovali. Ďakujeme MojaPeticia.sk – Petícia za zachovanie regionálnej úrovne Nemocnice s poliklinikou v Trebišove

Uskutočnila sa Ut 28.9 09:06