Preskočiť na obsah

Obec v kocke

Kraj

Košický

Okres

Trebišov

Región

Južný Zemplín

Nadmorská výška

137 až 151 m n.m

Rozloha

993 ha

Počet obyvateľov

851

Muži

431

Ženy

420

Obyvatelia nad 70 rokov

74

Deti do 6 rokov

42

Prvá písomná zmienka

v roku 1270

Kód obce

528421

PSČ

076 13

Občianská a technická vybavenosť:

Káblová televízia: nie
Verejný vodovod: nie
Verejná kanalizácia: nie
Rozvodná sieť plynu: áno
Predajňa potravinárskeho tovaru
Pohostinské odbytové stredisko
Pošta
WiFi internet
Knižnica
Futbalové ihrisko
Základná škola
Materská škola
Najbližšia zastávka vlakov: Michaľany ( 4km )

Poloha a opis.

 Obec Kazimír leží v juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny v Podslanskej pahorkatine rozdelenej potokmi Roňava a Byšta.Susedí s obcami Michaľany, Byšta a Brezina. Obcou preteká potok Izra. Nadmorská výška v strede obce je 151 m n. m.(Veľký Kazimír), 137 m n. m. (Malý Kazimír), v chotári 126-241 m n. m. Zväčša odlesnený chotár je pokrytý sprašovými uloženinami. Má hnedozemné a illimerizované pôdy. Sú tu pramene slano-zásaditej vody. V okolí obce sa nachádzajú zmiešané lesy Slanských vrchov. Z drevín prevládajú dub a buk, no vyskytujú sa tu aj vŕby, jelše, topole, brezy a jasene. Fauna v tejto oblasti je tiež veľmi pestrá. Bežne sa tu vyskytuje zajac poľný, bažant, srnec lesný, jeleň , diviak , bocian biely a iné.

 V obci sa nachádza rozsiahly miestny park s jedinečnými drevinami a zrúcanina šľachtického hrádku z druhej polovice 13 storočia. Prvá písomná zmienka o Kazimíri sa nachádza v listine mladšieho uhorského kráľa Štefana z roku 1270. Mnohé historické skutočnosti  nasvedčujú, že pôvodne jednotná obec sa v priebehu vývoja v určitých obdobiach zlučovala v jeden administratívnosprávny celok a v iných bola rozdelená, preto sa súbežne možno stretávať s názvami Malý a Veľký Kazimír.

 V roku 1960 došlo k spojeniu obci  do spoločnej obce s názvom  Kazimír. Od jej vzniku sa obec vyznačovala poľnohospodárskou činnosťou, ktorá tvorila podstatnú časť zamestnanosti obyvateľstva. V chotári obce sa pestujú rôzne druhy obilnín, zemiaky, cukrová repa, kukurica, repka, slnečnica, vinič, rôzne druhy zeleniny a ovocia. 

V zrkadle tohto vývoja si stále uvedomujeme povinnosť zveľaďovať dedičstvo otcov, ktoré nám s láskou zanechali.

Symboly obce

Erb obce

 Erb obce Kazimír zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky je tvorený modro – zeleným štítom. Modrá znázorňuje nebo, zelená symbolizuje pasienky a úrodné kazimírske polia na ktorých naši predkovia už odpradávna pestovali rôznorodé  plodiny či obilniny. Jablko, klások obilia a vinič reprezentujú náš región, v ktorom je pestovanie predovšetkým týchto plodín typické. V pozadí je znázornený kosák ako jeden z najstarších známych nástrojov, ktorý je od nepamäti symbolom poľnohospodárstva.

Vlajka
  Vlajka obce pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej (1/8), bielej (1/8), modrej (2/8), žltej (1/8),  bielej (1/8) a zelenej (2/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať

 Pečať obce Kazimír je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC KAZIMÍR. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s obecnými symbolmi.