Kontakt

Obec Kazimír
Hlavná 252/129
076 13 Kazimír

Telefón: 056/6701829

Fax:056/6686480

IČO: 00331597

DIČ: 2020773436

Číslo účtu: 0010320622/0200, VÚB

Email:
podatelna@kazimir.sk
info@kazimir.sk

starosta@kazimir.sk

Úradné hodiny
Pondelok 7:30-12:00 12:30-16:00
Utorok 7:30-12:00 12:30-16:00
Streda 7:30-12:00 12:30-16:00
Štvrtok 7:30-12:00 12:30-16:00
Piatok 7:30-12:00

Dôležité telefónne čísla:

Polícia:                                   112 (158)
Požiarna ochrana:                112 (150)
Záchranná služba:               112 (155), 056/672 24 44
Mestská polícia:                   112(159)
Cestný záchranný systém: 112 (154)
Energetika:                            0850 123 333
Plyn:                                        0850 111 727
Voda:                                      056/6712430
Zelená linka o odpadoch:  0800 500 080

Zverejnené 28. mája 2019.
Upravené 24. mája 2021.