Preskočiť na obsah

Materská škola

Adresa:

Materská škola Kazimír

Hlavná 105/93

076 13 Kazimír

Telefón: 0948 998 786

e-mail: mskazimir@gmail.com

Typ školy: celodenná starostlivosť.

Riaditeľka školy: Mgr. Patrícia Sakáčová 

Učiteľka: Marta Krajňáková, Veronika Uhliarová

Vedúca šk. jedálne: 

Kuchárka: Lenka Rendešová

Školníčka: Helena Kolesárová

 Materská škola v Kazimíri sídli v zrekonštruovaných priestoroch spoločne so Základnou školou. Má vyhradené prvé nadzemné poschodie a suterén budovy, pričom má aj samostatný vstup do budovy. Do nových priestorov sa škola presťahovala v šk. roku 2008/2009.

V súčasnosti Materská škola v Kazimíri zabezpečuje vzdelávanie v celodennej prevádzke.

V našej materskej škole sa zabezpečuje predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 2-6 rokov, a to v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Na jeho báze má materská škola vypracovaný Školský vzdelávací program s názvom Poď sa s nami hraťprostredníctvom ktorého deťom sprostredkujeme poznávanie sveta v štyroch oblastiach (Ja som, Ľudia, Príroda, Kultúra). Rovnako naša materská škola úzko spolupracuje so Základnou školou v Kazimíri, na základe čoho dôsledne pripravujeme deti na vstup do prvého ročníka.

Všetci sa tešíme na príchod stále nových detí a dúfame, že im budeme môcť odovzdať klíčiace semienko vzdelávania, ktoré im v dospelosti vyrastie vo veľký strom.

Akcie a podujatia planované na školský rok 2012/2013.

– Tekvicová slávnosť

– Deň jablka/ deň ovocia a zeleniny

– Otvorená hodina v ZŠ

–  Noc víl a škriatkov

–  Všetci sme jedna rodina

–  Mikuláš na návšteve

–  Rodinná pohoda pri jedličke

–  Zimná olympiáda

–  Detský karneval v MŠ

–  Krabicové čarovanie

–  Mám básničku na jazýčku

–  Slávnostný zápis do MŠ

–  Detské divadielko Palešic

–  Deň Matiek

–  Poznaj svoju dedinu

–  Oslavy MDD

–  Fotografovanie

–  Rozlúčka s predškolákmi

Aktivity sa budú postupne dopĺňať na nástenke v MŠ.

Zriaďovacia listina materská škola

Z histórie Materskej školy v Kazimíri

Materská škola v Kazimíri bola založená dňa 1.12.1963, v ktorej najsamprv vyučovala len pestúnka a bola umiestnená v nevyhovujúcich priestoroch. Zásluhou Jolany Oravcovej škola prešla generálnou opravou. Do roku 1973 boli zriadené dve materské školy. Pri príležitosti 30. výročia SNP, bola slávnostne odovzdaná novopostavená materská škola, a to 3. septembra 1973. Riaditeľkou v tom čase bola Magdaléna Dolíková, ktorá na tomto poste pracovala až do roku 1991. Počas svojej práce, môžeme to sledovať aj v kronike Materskej školy, sa materská škola pod jej vedením aktívne zapájala do príprav spoločenských akcií, súťaží, rodičovských združení a mnohých iných podujatí. Nový školský rok 1991/1992 ju už vo funkcii riaditeľky školy vystriedala Magdaléna Nagyová, ktorá dovtedy pôsobila na poste učiteľky. Svoju prácu pre materskú školu ukončila v roku 2002. Na pozíciu riaditeľky vtedy nastúpila Anna Zuskáčová, ktorá na tejto funkcii pôsobila 5 rokov. Potom na túto pozíciu nastúpila Mgr. Martina Zajacová, ktorá však školu v roku 2009 opustila. Pod jej vedením sa však Materská škola v Kazimíre presťahovala do nových priestorov. Po jej odchode školská rada opäť vybrala do funkcie Annu Zuskáčovú, ktorá však v roku 2010 odišla. Ďalej bola riaditeľkou pani Bc. Mária Karhut, ktorú neskôr vystriedala dočasne poverená Lucia Kováčová. Následne sa z materskej dovolenky vrátila Mgr. Patrícia Sakáčová. Každá z týchto riaditeliek bola nepochybne veľkým prínosom pre predprimárne vzdelávanie naších detí, a preto im za ich prácu, ako aj za prácu ich kolegýň učiteliek, patrí veľká VĎAKA.

Interný predpis pre prijímanie detí do materskej školy

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov … stiahnuť 

Literárno dramatická súťaž

Dňa 27.3.2019 sa na našej materskej škole konal 2 ročník literárno dramatickej súťaže,, Zlatý kľúčik“. Deti sa predstavili reprodukciou a dramatizáciou rozprávok, nechýbal ani zaujímavý prednes básní alebo veršovanej rozprávky. Začiatok súťaže a cestu do rozprávky otvorila princezná Dianka s kráľom Dávidom veľkým  zlatým kľúčom velikánsku hradnú bránu. Súťaže sa zúčastnili tieto materské školy: MŠ Novosad, MŠ DSA Trebišov, MŠ Brezina, MŠ Plechotice, MŠ Kalša, MŠ Slanské Nové Mesto, MŠ Zemplínska Teplica a naša maličkosť MŠ Kazimír. Za pomoc pri príprave a realizáciu tohto projektu chcem poďakovať pani triednej učiteľke Mgr. Patrícii Sakáčovej, prevádzkovým zamestnancom a pani vedúcej školskej jedálne Kataríny Pastorovej za prípravu chutného obeda a príjemne estetické prostredie jedálne. No vo väčšej miere chcem poďakovať pánu starostovi obce Kazimír Bc. Tomášovi Tomovi za finančnú podporu a spoluprácu s MŠ.

Súťaž Luskáčik

Gratulujeme Samkovi Rendešovi za skvelý výkon a reprezentovanie našej Materskej školy Kazimír na predčitateľskej súťaži Luskáčik v reprodukcii rozprávky Tri prasiatka na ZŠ s MŠ Kalša

Mesto povolaní pre deti

Exkurzia Košice: Mesto povolaní pre deti

Pani Jeseň v MŠ

Aj tento rok do MŠ zavítala Pani Jeseň. Tento krát ju sprevádzal aj jesenný škriatok, s ktorým deti predviedli rodičom, ale aj starým rodičom niekoľko krásnych piesní.  Rodičia priniesli šaláty, ovocných ježkov a rôzne iné dobroty z ovocia a zeleninky. K tomu prispeli aj naša pani kuchárka a pani vedúca fantastickými nátierkami. Deti ukázali svoju šikovnosť, keď mali pomenovať ovocie a zeleninu, z ktorých boli jedlá pripravené. Potom samozrejme nasledovala ochutnávka všetkého, čo bolo na našom jesennom stole. Úsmevy na všetkých tvárach prezrádzali spokojnosť, radosť a dobrú spoluprácu, čo bolo našou prioritou.

DOVIDENIA O ROK PANI JESEŇ !

Pripravila: Ing. Bernadeta Tomová

TEKVIČKY A TEKVÍČATÁ

Tak ako každý rok, tak aj teraz dňa 15.10.2015 k nám do materskej školy zavítali TEKVIČKY A TEKVÍČATÁ. Naša jedáleň sa zmenila na tvorivú dielňu plná nápadov, kreativity a dobrej nálady. Pani riaditeľka privítala všetkých malých majstrov a ich mamičky, oteckov a babičky. Deti boli veľmi usilovné pri vyrezávaní a hlavne pri zdobení tekvíc, kde im nechýbala nápaditosť. Najviac sa tešili,  keď už tekvičky boli hotové a s pomocou nás veľkých mohli zapáliť svetielka. Výsledkom ich usilovnosti boli tekvicové strašidielka, ktoré sme spoločne vyhodnotili a  malých majstrov sme odmenili diplomom a sladkosťou.

Pripravila: Bc. Mária Karhut

Slávnostné uvítanie novorodencov do života v našej obci

Dňa 21.09.2015 (pondelok) starosta obce Kazimír Jozef Toma v zasadačke obecného úradu srdečne privítal 13 novorodeniatok:

Bušová Noemi, Gicová Simona, Gombos Damián, Hocmanová Nela, Jakubová Sarah, Jendželovská Viktória, Maciková Sofia, Marci Dávid, Orosová Sophia, Palko Lukáš, Rendeš Matej, Tomková Tatiana, Sakáč Marcel

Úvod slávnostného uvítania patril slovám básnika: Nech vám v zdraví, láske rastie, nech vám dáva iba šťastie. Vo dne, v noci, skrátka stále nech vás teší dieťa malé.

Následne pán starosta poprial novopečeným rodičom veľa zdravia, šťastia a lásky v kruhu rodiny,  trpezlivosť pri výchove, aby svoje deti viedli k správnym životným hodnotám, k úcte k rodičom, k sebe ale aj ostatným a v neposlednom rade poprial detičkám pevné prvé kroky do života.

Ďalej bol pripravený milý kultúrny program v podaní detí z materskej školy pod vedením pani učiteľky, ktoré zatancovali a zaspievali pre malých i veľkých hostí. Nasledovali podpisy do Pamätnej knihy, kde rodičia k menám svojich novorodeniatok pridali svoje podpisy. Pán starosta rodičom osobne poblahoželal k narodeniu ich detí a okrem prianí im v odovzdal pamätný list a milý darček.

Ešte raz prajeme všetkým novonarodeným obyvateľom obce Kazimír veľa zdravia, šťastia a lásky.

Pozrite si fotogalériu.

Deň matiek v MŠ

Vzdať úctu všetkým mamičkám, mamkám, maminám možno rôznym spôsobom: objatím, pusou, pohladením, pekným slovom, darovaním kytice, darčeka, návštevou či spomienkou. Vo štvrtok 14. 05. 2015 sme sa zišli aj my v našej Materskej škole, aby sme si pripomenuli deň, na ktorý by sme nikdy nemali zabúdať. Sviatok našich najdrahších bytostí – Deň matiek. Naši škôlkari nezabudli na svoje mamky a pekne ich aj pozvali na oslavu. Patrične sa vychystali, pekný program pripravili a aj darček svojim mamkám odovzdali. Predstavili spevom, recitáciou, scénkami, ľudovými tancami (ktorý bol pripravený aj v rámci projektu eTwinnig – Naše dedinky včera a dnes a samozrejme aj srdečnými blahoželaniami. Milé mamky želáme Vám veľa šťastia, veselosti, zdravíčka, lásku a radosť z vašich detí.

Stavanie mája deťmi MŠ

Tak ako kedysi naši prastarí rodičia slávili sviatky jari, tak aj mi deti z materskej školy sme si chceli pripomenúť a vyskúšať stavanie mája. Deti zdobili zelenú lipu pestrofarebnými stužkami spolu aj s pani učiteľkami. Priblížili sme si význam týchto ľudových tradícií. Nechýbala ani veselá ľudová nôta.  Spoločne sme si zaspievali  piesne nášho zemplínskeho regiónu. ,, Kapura, kapura, A dze idzeš Helenlo Helenko,  A ja taka dzivočka …“ Deti sa veľmi tešili z krásneho mája, ktorý nám vyzdobil hlavný vchod do materskej školy.

Pripravila riaditeľka MŠ:  Bc. Mária Karhut

Projekt MŠ: „Naše dedinky včera a dnes– Južný Zemplín a Orava“

S národnou podpornou službou Etwining a Erasmus +, pod vedením pani riaditeľky materskej školy Bc. Márii Karhut bol vytvorený projekt ,, NAŠE DEDINKY VČERA A DNES – JUŽNÝ ZEMPLÍN A ORAVA“, ktorý získal aj národný certifikát. Cieľom projektu je spoznávať dominanty, históriu, ľudové zvyky a tradície našich obcí ako aj regiónov Južného Zemplína a Oravy a následne ich plniť vo výchovno – vzdelávacom procese. Od tohto projektu očakávame spoznanie a prezentovanie jednotlivých tradícií oboch regiónov, vymieňanie si získaných poznatkov, zvýšiť u detí a ich rodičov ľudové povedomie, prezentovať sa  s deťmi na obecných slávnostiach a iných aktivitách, spestriť výchovno – vzdelávací proces o nové vedomosti a zážitky, poukázať deťom aby pochopili rozdiel medzi tým, ako bolo a ako je dnes. Partnerskou školou sa stala MŠ Hruštín s ktorou už prebiehajú prvé aktivity. 

Recitačná súťaž v našej MŠ.

 „Deň ako každý, a predsa pre našich škôlkarov niečím iný.“ Dňa 27.03.2015 sa konala v našej materskej škole recitačná súťaž: „ 1. ročník literárno – dramatickej súťaže medzi málotriednymi materskými školami.“ Súťaže sa zúčastnili deti z MŠ Novosad, MŠ Plechotice a deti z MŠ Kazimír. Súťažiacich a všetkých prítomných privítala pani riaditeľka MŠ Bc. Mária Karhut a po nej prevzalo úlohu žabiatko, ktoré si pozorne vypočulo všetkých súťažiacich. Šikovných recitátorov žabiatko odmenilo knižkami a diplomom. Nasledovali hudobno – pohybové hry a vznikali aj nové kamarátstva.

Karneval v MŠ

Fašiangové obdobie je charakteristické množstvom plesov a karnevalov. Aj v našej materskej škole sa stal karneval tradíciou. V tomto roku sa konal v stredu 11. februára v priestoroch škôlky. Niesol sa v rozprávkovom duchu. Dobrá čarodejnica oslobodila spod kliatby zakliatu princezničku, a tak usporiadali karneval v našej MŠ. Celá trieda sa zmenila na plesovú – karnevalovú sálu, ktorú sme spoločne vyzdobili. Bez masiek by však nebol karneval karnevalom. Naše detičky mali prekrásne, originálne a nápadité masky. Nechýbal ani zábavný program – urobme si múmiu, novinový tanec vo dvojici, papáme poslepiačky, putujúca obálka plná úloh, za ktoré boli deti odmenené sladkou odmenou. Program nám spestrili aj fašiangové piesne, tance, počas ktorých sa deti výborne zabávali. Po skvelej zábave nasledovalo bohaté občerstvenie z ktorých nesmeli chýbať samozrejme ani fašiangové fánky a iné dobroty. Každá maska bola ocenená. Po vyhodnotení masiek pokračovala voľná zábava obohatená žrebovaním tomboly.

Zimná športová olympiáda v MŠ

V stredu 21. 01. 2015 učiteľky usporiadali pre deti z našej Materskej školy Kazimír „Zimnú športovú olympiádu“. Všetci sme netrpezlivo čakali, kedy nám nasneží, no márne. Keďže sme sa bielučkého snehu nevedeli dočkať, tak sme si naše sily pomerali v triede s papierovými snehovými guľami. Po vytvorení dvoch rovnako silných športových družstiev sa olympiáda mohla začať. Deti súťažili v športových disciplínach ako hod snehovou guľou do koša, nosenie snehovej gule lyžicou medzi prekážkami, streľba hokejkou na bránu. A na záver si svoje sily pomerali pri preťahovaní lana. Všetci boli veľmi šikovní, a tak ich výkon bol odmenení zlatými medailami……presne ako na olympiádach Pokrik: Hip – Hip Hurá. Cieľom tejto olympiády bolo podporiť telesný a duševný rozvoj detí prostredníctvom športových aktivít, podporovať vôľové vlastnosti–trpezlivosť, úsilie prekonávať prekážky a posilniť spoluprácu v tíme.

učiteľka: Mgr. Lívia Sokolová

Lúčime sa s jeseňou a vítame Martina na bielom koni.

Dňa 21.11.2014 sa v dopoludňajších hodinách v priestoroch MŠ zišli žiaci 1 a 2 ročníka ZŠ, spolu aj s našimi deťmi. Pod vedením pani riaditeľky a praktikantky Viktórii Lukáčovej sa trieda zmenila na rozprávkový les. V rámci otvorenej edukácie prostredníctvom dramatizácie si deti opakovali piesne, básne, pohybové hry a známe riekanky. Takto sa lúčili s jeseňou a piesňou ,,Na Martina v novembri“ privítali zimu. Všetci sme sa cítili v príjemnom prostredí a v dobrej nálade. A či nasnežilo? Veru áno. V našom rozprávkovom lese napadol prvý rozprávkový sneh.

Bc. Mária Karhut