Preskočiť na obsah

Národný projekt: „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“

Zverejnené 4.1.2021.

Projekt je orientovaný na zvýšenie podielu zainteresovaných subjektov prevencie kriminality na riešení aktuálnych celospoločenských problémov vyplývajúcich z kriminality v Slovenskej republike…otvoriť celý dokument