Preskočiť na obsah

Nízkouhlíková stratégia organizácií KE kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050

Zverejnené 4.1.2021.

Oznámenie o strategickom dokumente „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050“ je zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategia-organizacii-v-zriadovatelskej-posobnosti-kosic alebo je k dispozícií v úradných hodinách Ocú Kazimír na základe vopred dohodnutého termínu, kde je možné do neho nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie….čítať celý článok