Preskočiť na obsah

Novoročný príhovor

Zverejnené 1.1.2022.

🎄 🔔  NOVOROČNÝ PRÍHOVOR  🔔 🎄

Milé spoluobčianky, milí spoluobčania, želám Vám sviatočne popoludnie.

Dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril na začiatku roku 2022.

Dozneli nám Vianočné sviatky, sviatky požehnania, sviatky pokoja, najkrajšie sviatky roka, sviatky ktoré s radosťou sme prežili so svojimi rodinami.

Nový rok 2022 začína. Nový rok sa spája s plánmi, predsavzatiami a cieľmi, ktoré by sme chceli uskutočniť v súkromnom aj pracovnom živote, zároveň je časom hodnotenia toho čo sme prežívali a urobili v uplynulom roku. Život každého človeka je prepletený neočakávanými situáciami a každého z nás určite zasiahli dni dobré a veselé, ale aj tie menej radostné, dokonca smutné. Chcem Vás všetkých povzbudiť, aby sme mali v novom roku viac pochopenia pre potreby druhých, aby sme nešetrili úsmevom a rozdávali radosť ľudom v našom okolí.

Na začiatok nového roka by som sa rád poďakoval za spoluprácu poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obce, všetkým ktorí akýmkoľvek spôsobom prispievali k zveľaďovaniu našej obce a predovšetkým Vám všetkým občanom našej obce.

Rok 2021 bol rokom mnohých obmedzení. Bol to rok, kedy viac ako inokedy bolo treba viac vzájomnej tolerancie, pochopenia a súdržnosti.

Prajem Vám všetkým, aby ste boli obklopení ľuďmi, ktorí Vás majú radi a ste pre nich dôležití. Prajem Vám, aby ste mali rodinu na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť a spoľahnúť. Susedov, ktorí pomôžu a priateľov, ktorí sa s vami podelia o každodenné starosti a radosti.

Do nového roku 2022 Vám želám, aby ste mali hlavne pevné zdravie, aby Vaše rodiny boli zdravé a šťastné, aby ste mali všetko potrebné pre pokojný život. Nech sa Vám plnia želania a plány, nech si vieme odovzdať po celý rok 2022 dostatok lásky a porozumenia. Nech máme voči sebe navzájom ľudskú prajnosť, slušnosť, ohľaduplnosť a nech ju cítime aj okolo seba. Prajem Vám v novom roku, aby to bol rok plný správnych rozhodnutí, radostných stretnutí a neutíchajúcu energiu na každý deň. Nech pandémia v tomto roku odíde. Nech ste predovšetkým zdraví, nech je zdravá celá Vaša rodina. Želám Vám, aby ste v novom roku mali iba slzy šťastia. Všetko len to najlepšie. To Vám želá Váš starosta obce Kazimír

Ing. Tomáš Toma