Preskočiť na obsah

Oživujeme históriu Hrádok Kazimír

Zverejnené 6.7.2021.

Bol to hrad? alebo kaštieľ? Mnoho našich najstarších občanov už si nepamätá, len z rozprávania svojich predkov čoho bola posledná časť steny súčasťou. Rozprávam o našej stene ktorej sa pripisuje názov Hrádok Kazimír. Mnoho ľudí ho už navštívilo a dokonca ani archeológovia nevedia s určitosťou povedať, čo to bolo za stavbu a tak po dohode s pamiatkovým úradom sa obec rozhodla zafinancovať geo-magnetický prieskum podložia, kde sa hrádok nachádza. Nezisková organizácia založená pod štátnym múzeom Budapešť tento prieskum vykonala a výsledky nám budú doručené do 2.týžnov. Tam sa dozvieme presný pôdorys stavby a jej základov v akej hĺbke sa nachádzajú, z čoho sú zhotovené a ďalšie podrobnosti. Ďalším postupom bude zastabilizovanie múru a následne možné archeologické vykopávky a odkrytie základov stavby. Už teraz sa teším, ako túto kultúrnu pamiatku zachováme pre naše ďalšie generácie.