Pokračujeme vo zvyšovaní bezpečnosti v našej obci

Kategória

Obec Kazimír sa zapojila do projektu Nadácie Allianz, kde získala príspevok 3500 eur na inštaláciu dvoch meračov rýchlosti. Umiestnené budú na vstupoch do obce, kde vieme že sa nedodržiava maximálna dovolená rýchlosť. Verím, že aj toto opatrenie prispeje k zvýšeniu bezpečnosti.

Zverejnené 14. októbra 2021.
Bez úpravy .