Preskočiť na obsah

Pokračujeme zvyšovať bezpečnosť cestnej premávky v našej obci

Zverejnené 14.10.2021.

V novembri 2021 pribudli do našej obce dve nové verejnoprospešné zariadenia – merače rýchlosti, ktorých zakúpenie a inštalácia boli podporené Nadáciou Allianz sumou 3 500 €. Zvyšné finančné prostriedky boli čerpané z rozpočtu obce. Merače rýchlosti sú umiestnené na najfrekventovanejšej ulici v obci t. j.  na Hlavnej ulici v smere od obce Brezina a od obce Michaľany. Tieto merače fungujú ako prirodzený bezbariérový spomaľovač vozidiel, aby vodiči áut zdvihli nohu z plynu a prešli obcou povolenou rýchlosťou. Úlohou meračov rýchlosti je upozorniť vodičov na nutnosť zníženia rýchlosti z dôvodu bezpečného pohybu chodcov a cyklistov. Nič nie je cennejšie  ako ľudský život a zdravie, preto je prioritou obce Kazimír a Nadácie Allianz chrániť to najcennejšie, život ale aj majetok našich občanov a návštevníkov obce. Nadácia Allianz aktívne podporuje bezpečnosť cestnej premávky všetkých jej účastníkov.