Prajem všetkým detičkám nielen v DEŇ DETÍ, ale po všetky dni, aby mali šťastné a spokojné detstvo a aby boli milované a dostávali od svojích blízkych čo najviac lásky.

Zverejnené 1. júna 2021.
Bez úpravy .