Preskočiť na obsah

Vítame Vás

Zverejnené 11.1.2021.

Kategória

Vítame Vás na oficiálnych stránkach obce Kazimír. Veríme, že z nich získate zaujímavé a užitočné informácie zo všetkých oblastí života v našej obci, o jej histórii, súčasnosti, smerovaní, o možnostiach turistického, športového a kultúrneho vyžitia.

 Súčasťou internetových stránok sú aj pravidelne aktualizované sekcie, v ktorých Vás budeme informovať o dôležitých udalostiach v obci a aj jej bezprostrednom okolí, predstavíme Vám vízie rozvoja a stav rozbehnutých projektov. Na stránkach budú zverejňované informácie zo zasadnutí obecného zastupiteľstva, jeho hlasovaní a uzneseniach, informácie o rozpočte obce, výročné správy atď. Stránka spĺňa pravidlá prístupnosti a štandardy platné s novou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla, podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

 Zároveň Vám ponúkame možnosť prispievať svojimi príbehmi, fotografiami alebo článkami na internetové stránky obce Kazimír. Príbehy aj články by mali byť predovšetkým zo života obce a jej obyvateľov. O svoje zážitky sa tak môžete podeliť nie len s obyvateľmi obce, ale i s ďalšími návštevníkmi stránky a priblížiť im tak život v našej obci. Vaše príspevky prosím zasielajte na email:   podatelna@kazimir.sk  alebo priamo na OcÚ. Na webstránkach obce budú uverejnené vždy začiatkom nasledujúceho mesiaca, po Vašom doručení. ĎAKUJEME.

 Budeme veľmi radi, ak tieto stránky poslúžia či už rodákom žijúcim v súčasnosti mimo obce pookriať trochu na duchu a aspoň takouto formou, prostredníctvom internetu, sa vrátiť na chvíľu domov alebo aj cudzím návštevníkom pre ktorých bude táto stránka motiváciou pre navštívenie našej obce a jej nádherného okolia.