Oznámenie o začatí konania- výrub drevín

Zverejnené
17. septembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
17. septembra 2021 − 8. októbra 2021