Oznámenie o začatí konania- výrub drevín

Zverejnené
8. septembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
8. septembra 2021 − 16. septembra 2021