Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Zverejnené
26. apríla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
26. apríla 2021 − 11. mája 2021