Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce

Upravené
30. máj 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
28. mája 2021 − 6. júla 2021