Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov

Zverejnené
25. februára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
25. februára 2021 − 28. januára 2022