Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zverejnené
1. júla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
1. júla 2021 − 7. júla 2021