Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zverejnené
16. júla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. júla 2021 − 21. júla 2021