Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Upravené
25. máj 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
24. mája 2021 − 28. mája 2021