Zasadnutie obecného zatupiteľstva

Zverejnené
24. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
24. marca 2021 − 29. marca 2021