Záverečný účet obce Kazimír za rok 2020

Zverejnené
6. júla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
6. júla 2021 − 31. decembra 2021