Návrh VZN o zmene poplatkov za stravovanie

Zverejnené
22. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
22. novembra 2022 − 7. decembra 2022
Kategória

Prílohy