Preskočiť na obsah

Návrh VZN obce Kazimír č. 2-2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady