Oznámenie o začatí konania – výrub drevín Cintorín

Zverejnené
21. septembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
23. septembra 2021 − 7. októbra 2021
Kategória

Detaily

Prílohy