Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Zverejnené
20. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
20. septembra 2022 − 6. októbra 2022
Kategória

Prílohy