Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Zverejnené
3. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
3. augusta 2022 − 19. augusta 2022
Kategória

Detaily

Dátum uloženia:
Odberná lehota:
Miesto uloženia:
Odosielateľ:
Adresát:

Prílohy