Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 o výške príspevku zapobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosti školského klubu detí,na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni vzriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kazimír