Všeobecne záväzné nariadenie obce Kazimír č.3-2013 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

Zverejnené
30. novembra 2012
Kategória

Prílohy