Výzva na predkladanie cenových ponúk

Zverejnené
3. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
3. novembra 2021 − 19. novembra 2021
Kategória

na predmet zákazky

„Skupinový vodovod II. etapa

Veľaty – Michaľany – Lastovce – Kazimír – Brezina“

Prílohy