Preskočiť na obsah

Kazimír po „nežnej revolúcii“ /1989-2006/

Zverejnené 11.1.2021.

Kategória

1989

Predzvesťou spoločenského prelomu v Čechách a na Slovensku boli udalosti, ktoré sa odohrali 17. 11. 1989 v Prahe, označované ako „nežná“ či „zamatová“ revolúcia a sviečková manifestácia v Bratislave. Obdobie moci jednej politickej strany vystriedala pluralitná demokracia a postupne vznikajúca nová trhová ekonomika. Občania boli o zmenách v štáte informovaní prostredníctvom televízie, rozhlasu, študentov z obce pôsobiacich na vysokých školách, ale aj sporadicky sa objavujúcich letákov.

1990

Aj v Kazimíri vznikli v rámci pluralitnej demokrácie koncom roka 1989 a v priebehu roka 1990 miestne organizácie KDH, HZDS a niektoré ďalšie. Dňa 7. 12. 1990 sa zišlo, po prvých voľbách do samosprávnych orgánov od spoločenského prelomu, zasadanie obecného zastupiteľstva. S prvými voľbami do samosprávy zanikol miestny národný výbor a nahradil ho obecný úrad. Plénum MNV nahradilo obecné zastupiteľstvo, radu MNV obecná rada. Funkcia predsedu MNV bola zrušená a do čela obce si občania volili starostu.

1997

Začiatkom 90-tych rokov sa stala rozhodujúcou úlohou v napredovaní obce jej plynofikácia.  Obecný úrad venoval značnú pozornosť príprave projektovej dokumentácie a jej samotnej. Táto náročná úloha sa realizovala až do 6. 11. 1997, keď  sa uskutočnila kolaudácia plynofikácie obce.  Plynofikáciu realizovala firma Metana Košice s celkovým investičným nákladom 4 665 328 Sk.

Na uvedenom prvom zasadaní obecného zastupiteľstva sa prvým starostom obce po „nežnej revolúcii“ stal na základe hlasov voličov Vojtech Tomko. Za zástupcu starostu   zvolili jedenásti poslanci obecného zastupiteľstva Ladislava Farkaša, predsedom finančnej komisie sa stal Ján Šimko a komisie verejného poriadku Michal Farkaš. Ostatnými poslancami obecného zastupiteľstva boli: Ján Hudačko, Mária Mitrová, Pavol Fedorčák, Andrej Hric, Michal Farkaš, Mária Pastirčáková, Pavol Hudačko, Pavol Varga a Jozef Moskaľ. Náhradníkmi na poslancov boli: Andrej Husár, Jozef Toma, Ján Janoško, Pavol Horňák, Jozef Tomko, Peter Chomišák. Pracovníčkou obecného úradu bola Jolanka Sarvašová.